Engagerede jordemødre søges til 3 barselsvikariater til fødeafdelingen i Nuuk

 

Fødeafdelingen på Dronning Ingrids hospital er en lille specialafdeling med ca. 600 fødsler årligt og lav indgrebsfrekvens. Vi er 15 vagtbærende jordemødre og en ledende jordemoder.

 

Vi tilbyder:

 • Du kan forvente at have 1-3 døgnvagter om ugen og arbejde hver anden weekend. Der er altid to døgnvagter på kald hjemmefra og vi assisterer hinanden til fødslerne.
 • Vi arbejder i to forskellige vagtformer; dagtid eller som døgnvagt med første kald enten kl. 7.30-20 eller kl 20-7.30.
 • Du vil primært have fødegangsvagter, konsultation og undervise i forældreforberedelse.
 • Der er dog også mulighed for at du kan benytte dine kompetencer indenfor svangre- og barsel, da vi dækker dag- og aftenvagter på gyn/obsafdelingen K3. Fødeafdelingen dækker vagter på K3 efter et fast rul på 3-4 gange ugentligt. Under K3 og fødeafdelingen er desuden et afsnit for raske præmature, hvor barn, mor og far har mulighed for at være indlagt sammen.
 • Du vil blive grundigt introduceret til at alle de funktioner, du skal udføre.

 

Vi forventer:

 • Vi forventer du har et højt faglig engagement og at du ser samarbejde både internt på afdelingen men også tværfagligt som et kernefokus. Vi forventer dermed du bidrager med konstruktiv faglig sparring i dagligdagen.
 • Du værdsætter desuden kollegiale og sociale kompetencer højt. Du har en god tone og en anerkendende tilgang til dine samarbejdspartnere.
 • Vi tilbyder et godt arbejdsmiljø med sociale arrangementer som strikkeklub, fællesspisning mm. I introduktionsugen vil du være føl hos en kollega.
 • Vi søger jordemødre med barselserfaring og gerne indenfor kompliceret barsel - dette er dog ikke et krav.
 • Derudover ser vi gerne at du kan lide at undervise da vi tilbyder forældreforberedelsesundervisning MANU, der er et tilbud tilrettelagt specielt til Grønland.

 

Hvem er vi?

 • Vi er et dynamisk og engageret team af jordemødre, som altid er klar til at modtage nye kollegaer
 • Vi har et godt sammenhold og vi prioritere en god omgangstone og det sociale samspil på afdelingen højt.
 • Vi er en stabil gruppe der aldrig går af vejen for en god faglig diskussion.

 

Vi glæder os til at modtage din ansøgning.

 

Det Grønlandske Sundhedsvæsen – Bredde, udfordring og faglig stolthed
Det Grønlandske Sundhedsvæsen hører under Departementet for Sundhed, og er organiseret i 5 regioner og 4 områder på Dronning Ingrids Hospital, Landstandplejen, Det Grønlandske Patienthjem og sundhedsvæsenets driftsafdeling.

 

Søger du faglige udfordringer, er du nysgerrig og kan du lide at arbejde bredt, så er et job i Det Grønlandske Sundhedsvæsen noget for dig.

Du kan læse mere om Det Grønlandske Sundhedsvæsen på www.peqqik.gl

 I Grønland er der rig mulighed for at leve et aktivt fritidsliv. Om sommeren er vandring, hvalsafari, jagt, fiskeri og sejlture oplagte aktiviteter. Vinteren byder på nordlys og masser af skiløb og hvis du bor nord for polarcirklen, kan du køre på hundeslæde. I de større byer findes der masser af kulturliv med sportsklubber, kunstudstillinger, koncerter og cafeer og restauranter. Du kan læse mere om den region jobbet er placeret i på www.peqqik.gl

 

Statsborgerskab
Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at ansættelsen er betinget af gyldig opholds- og arbejdstilladelse. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse.

 

Løn og ansættelse

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

 

Bolig

Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere, og der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig.

 

Ansøgning

Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag skal sendes i PDF-format via www.Gjob.gl

 

Start- og slutdato på de tre vikariater:

 • Uge 43 2020 – uge 19 2021 (opstart man. d. 19. okt. 2020)
 • Uge 47 2020 – uge 24 2021 (opstart man. d. 16. nov. 2020) x 2 vikariater

 

Ansøgningsfrist:

Søndag d. 9. aug. 2020

Samtaler afholdes ved fremmøde eller via Skype tors. d. 13. aug. 2020.

 

Kontakt

Information om stillingen kan indhentes ved ledende jordemoder Karen Bøhrnsen på tlf. (+299) 562233 eller på e-mail: kboh@peqqik.gl

 

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse på e-mail: PERSONALE@PEQQIK.GL

 

Se Det Grønlandske Sundhedsvæsens organisationsplan her: https://www.peqqik.gl/Footerpages/Til-fagpersoner

Vi modtager kun ansøgninger i PDF-format.

 

Det Grønlandske Sundhedsvæsen er en røgfri arbejdsplads.

 

Vi modtager udelukkende ansøgninger elektronisk via Gjob.dk.

Ansøgninger sendt pr. mail vil straks blive slettet for din sikkerhed.

 

Ansøgningsfrist: 9. august 2020