Klinisk uddannelsesansvarlig sygeplejerske til Medicinsk Område - attraktiv løn

 

En stilling som klinisk uddannelsesansvarlig sygeplejerske på Medicinsk afdeling på DIH i Nuuk, er ledig til besættelse den 1. oktober 2020 eller efter aftale.

 

Stillingen indeholder dels uddannelsesopgaver i relation til portørredder elever, sundhedsassistentelever, sygeplejestuderende og dels faglige udviklingsprojekter.

Fordelingen mellem uddannelses- og udviklingsopgaver er 50/50

 

Det forventes at praktikforløbene for elever og studerende koordineres, og afvikles i et tæt dagligt samarbejde mellem vejledere, afdelingssygeplejersker og den kliniske uddannelses ansvarlige sygeplejerske.

Medicinske Område ledes af en ledende overlæge og en ledende oversygeplejerske.

Den kliniske uddannelsesansvarlige sygeplejerske er organisatorisk placeret i en stabsfunktion med reference til oversygeplejersken, og deltager sammen med afdelingssygeplejerskerne i afdelingsledelsen.

 

Medicinsk afdeling har 32 sengepladser, ambulatorium og dagmedicinsk afsnit.  Sengeafsnit M1 har 16 sengepladser med subspecialer inden for infektionssygdomme, onkologi og gastroenterologiske sygdomme. Sengeafsnit M2 har 16 sengepladser med subspecialer indenfor hjerte-kar sygdomme og nefrologi.

I forbindelse med Covid-19 pandemien har vi måtte omstrukturere afdelingen, og slået de to medicinske afsnit sammen til en, da der i afdelingen skulle oprettes to selvstændige afsnit til at håndtere henholdsvis patienter med Covid-19 og patienter til observation for Covid-19. Hvordan afdelingen ser ud om en måned afhænger af, hvordan pandemien udvikler sig.

Til afdelingen er knyttet TB sygeplejersker og onkologiske sygeplejersker.

 

De udviklingsopgaver vi arbejder med lige for tiden er patientforløb, udvikling af arbejdsgange i EPJ COSMIC ligesom vi har fokus på udvikling af den basale sygepleje og rehabilitering i afdelingen.

 

VI TILBYDER:

 

 • En stilling med mange opgaver og udfordringer.
 • En afdeling hvor der forventes at ske en kontinuerlig udvikling i arbejdsopgavernes art og            omfang.
 • En mulighed for faglig og personlig udvikling.
 • Et tæt samarbejde med de øvrige ledere i medicinsk afdeling og udviklingssygeplejersken i de øvrige områder.
 • Tæt samarbejde med Sygeplejestudiet og De grundlæggende Sundhedsuddannelse
 • Godt arbejdsmiljø med gode og hjælpsomme kollegaer
 • Medlemskab af en aktiv personaleforening.

 

 

VI SØGER DIG DER:

 

 • har Master eller Kandidat uddannelse gerne cand. cur eller anden relevant baggrund
 • har bred klinisk erfaring indenfor det medicinske speciale
 • har interesse og erfaring indenfor klinisk uddannelse og undervisning
 • er engageret og god til at fastholde og implementere nye tiltag.
 • kan formidle et åbent og ligeværdigt tværfagligt samarbejde.
 • kan medvirke til personlig og faglig udvikling af personalet og uddannelsessøgende.
 • har pragmatisk holdning til hverdagen og kan bevare roen og overblikket i pressede situationer
 • har sund og god humor samt besidder stor tålmodighed.

 

Det Grønlandske Sundhedsvæsen – Bredde, udfordring og faglig stolthed
Det Grønlandske Sundhedsvæsen hører under Departementet for Sundhed, og er organiseret i 5 regioner og 4 områder på Dronning Ingrids Hospital, Landstandplejen, Det Grønlandske Patienthjem og sundhedsvæsenets Driftsområde.

 

Søger du faglige udfordringer, er du nysgerrig og kan du lide at arbejde bredt, så er et job i Det Grønlandske Sundhedsvæsen noget for dig.

Du kan læse mere om Det Grønlandske Sundhedsvæsen på www.peqqik.gl

I Grønland er der rig mulighed for at leve et aktivt fritidsliv. Om sommeren er vandring, hvalsafari, jagt, fiskeri og sejlture oplagte aktiviteter. Vinteren byder på nordlys og masser af skiløb og hvis du bor nord for polarcirklen, kan du køre på hundeslæde. I de større byer findes der masser af kulturliv med sportsklubber, kunstudstillinger, koncerter, cafeer og restauranter. Du kan læse mere om den region jobbet er placeret i på www.peqqik.gl

Statsborgerskab
Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at ansættelsen er betinget af gyldig opholds- og arbejdstilladelse. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse.

 

Løn og ansættelse

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

 

Løn for denne stillig udgør ca. 46.000 kr. pr. måned

 

Sygeplejerske: Ansættelsen er betinget af, at du kan fremvise gyldig grønlandsk autorisation (søg via www.nun.gl)

 

Bolig

Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere, og der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig.

 

Ansøgning

Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag skal sendes i PDF-format via www.Gjob.gl

 

Startdato: 1. oktober

 

Ansøgningsfrist: 21. august

Ansættelsessamtaler afholdes løbende

 

Kontakt:

Information om stillingen kan indhentes ved Anne Birgitte Jensen på e-mail: ABJ@PEQQIK.GL

 

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse på e-mail: PERSONALE@PEQQIK.GL

 

Se Det Grønlandske Sundhedsvæsens organisationsplan her:

Organisationsplan

Vi modtager kun ansøgninger i PDF-format.

 

Det Grønlandske Sundhedsvæsen er en røgfri arbejdsplads.

 

Vi modtager udelukkende ansøgninger elektronisk via Gjob.dk.

Ansøgninger sendt pr. mail vil straks blive slettet for din sikkerhed.

 

Ansøgningsfrist: 21. august 2020