Hoveduddannelsesstilling almen medicin i Nuuk, Grønland

 

Vi tilbyder:

Hoveduddannelsesstilling i specialet almen medicin. De første 3½ år vil være i Nuuk på Dronning Ingrids Sundhedscenter (DIS) og Hospital (DIH). Det sidste år af ansættelsen vil være i en anden Regions by i Grønland.

Stillingen er ledig til besættelse pr 1. marts 2021.

 

Om os:

DIS og DIH er placeret i samme bygning. DIS er et moderne sundhedscenter der varetager den primære sundhedstjeneste for Nuuk sundhedsdistrikt. DIH er rammen for landshospitalet for Grønland men samtidigt lokalt hospitalet for borgeren i Nuuk.

Kirurgisk afdeling omfatter Gyn-Obs, ortopædi, abdomenal og Ø-N-H.

Medicinsk-Pædiatrisk afdeling har patienter fra alle medicinske og pædiatriske subspecialer. Psykiatrisk afdeling rummer hele det psykiatriske spektrum.

 

For alle områder gælder at vi garantere en meget bred uddannelse. Du vil komme i kontakt med stort set alle typer af patienter hvor du er med i forebyggelse, visitering, modtagelse, udredning, behandling og opfølgning.

Alle uddannelsesforløb er supervision. Samtlige vagter er superviseret. Supervisionen er individuelt tilpasset efter hvilke kvalifikationer den enkelte læge besidder. Vi garantere du får en bred erfaring gennem et forløb der er udviklende både fagligt og personligt.

Forudsætning for et godt ophold er at du evner at indgå i et samarbejde med forskellige faggrupper.

 

Dronning Ingrids -Sundhedscenter og -Hospital i Nuuk er godkendt som uddannelsessted i specialet Almen Medicin for samtlige sygehusspecialer beskrevet i Målbeskrivelsen for Almen Medicin (DSAM). Dette betyder, at et fuldstændigt uddannelsesforløb med henblik på opnåelse af Sundhedsstyrelsens godkendelse som speciallæge i almen medicin kan gennemføres i Grønland.

 

Den lægelige videreuddannelse i Grønland tilrettelægges i samarbejde med videreuddannelsessekretariatet i Region Syd, Vejle. Obligatoriske kurser tilbydes i Nuuk eller i Danmark. Uddannelsesprogrammer kan læses på: www.peqqik.gl/uddannelse.

 

Det Grønlandske Sundhedsvæsen – Bredde, udfordring og faglig stolthed
Det Grønlandske Sundhedsvæsen hører under Departementet for Sundhed, og er organiseret i 5 regioner og 4 områder på Dronning Ingrids Hospital, Landstandplejen, Det Grønlandske Patienthjem og sundhedsvæsenets Driftsområde.

 

Søger du faglige udfordringer, er du nysgerrig og kan du lide at arbejde bredt, så er et job i Det Grønlandske Sundhedsvæsen noget for dig.

Du kan læse mere om Det Grønlandske Sundhedsvæsen på www.gjob.gl

I Grønland er der rig mulighed for at leve et aktivt fritidsliv. Om sommeren er vandring, hvalsafari, jagt, fiskeri og sejlture oplagte aktiviteter. Vinteren byder på nordlys og masser af skiløb og hvis du bor nord for polarcirklen, kan du køre på hundeslæde. I de større byer findes der masser af kulturliv med sportsklubber, kunstudstillinger, koncerter, cafeer og restauranter. Du kan læse mere om den region jobbet er placeret i på www.peqqik.gl

 

Statsborgerskab
Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at ansættelsen er betinget af gyldig opholds- og arbejdstilladelse. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse.

 

Løn og ansættelse

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

 

Ansættelsen er betinget af, at du kan fremvise gyldig dansk autorisation.

 

Bolig

Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere, og der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig.

 

Ansøgning

Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag skal sendes i PDF-format via www.Gjob.gl

 

Startdato: 1. marts 2021

 

Ansøgningsfrist: 14. august 2020

 

Kontakt:

Information om stillingen kan indhentes ved Ledende Regionslæge Jesper Olesen +299 53 05 08 eller på e-mail: jeol@peqqik.gl

 

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse på e-mail: PERSONALE@PEQQIK.GL

 

Se Det Grønlandske Sundhedsvæsens organisationsplan her:

Organisationsplan

Vi modtager kun ansøgninger i PDF-format.

 

Det Grønlandske Sundhedsvæsen er en røgfri arbejdsplads.

Ansøgningsfrist: 14. august 2020