Medicinsk Dagafsnit søger sygeplejerske med interesse for kræftpatienter

 

Én af vores kollega søger nye udfordringer og derfor har vi en fast stilling som sygeplejerske på medicinsk dagafsnit ved Dronning Ingrids Hospital ledig til besættelse 1. august 2020 eller efter aftale. Længevarende vikariat er også en mulighed, hvis du kan administrere cytostatika og anden medicinsk kræftbehandling.

 

Er du interesseret i en stilling med fokus på sygeplejen, hvor du følger patienterne over længere behandlingsforløb og hvor den enkelte patient er i centrum. Kunne du tænkte dig at være én aktiv og engageret deltager i udviklingen inden for kræftbehandlinger i Grønland, opleve grønlandsk kultur og en storslået natur, så har du chancen nu.

 

Du ville blive ansat i medicinsk dagafsnit (MDA) som ud over kræftbehandlinger også giver biologiske behandlinger til medicinske patienter. Hele Medicinsk afdeling ledes af en administrerende overlæge, en oversygeplejerske, og 3 afdelingssygeplejersker, hvor din afdelingssygeplejerske, også leder de øvrige ambulatorier i medicinsk afdeling.

 

Dronning Ingrids Hospital er et moderne hospital der udover landssygehusfunktioner yder speciallægeassistance til Grønlands sundhedsdistrikter. Hospitalet råder over 180 sengepladser heraf 72 patienthotelsenge.

 

 

Vi tilbyder:

 • Et afsnit med fokus på sygeplejen
 • Vagtfri stilling
 • Tæt samarbejde med den specialeansvarlige overlæge, som også har fokus på kvalitet og udvikling af sygeplejen
 • Et afsnit i udvikling, hvor du vil få mulighed for at præge kræftspecialet i Grønland
 • Kemokursus, såfremt du ikke allerede har dette
 • Uddannelsesmulighed: f.eks. Studiebesøg og kurser i Danmark
 • Patientledsagerture indlands og til Danmark
 • Samarbejde med konsulenter fra RH samt Kystens sygehuse som en del af din og afsnittets udvikling

 

Vi søger dig, der:

 • Brænder for at yde god sygepleje
 • Er uddannet sygeplejerske, gerne med erfaring med kræftpatienter
 • Kan lide en afvekslende hverdag med kombination af patientkontakt og administrative opgaver  
 • Har kliniske, pædagogiske og administrative kompetencer
 • Har evne til at indgå i et åbent og ligeværdigt samarbejde
 • Flair for IT, gerne Cosmic kendskab

 

Om os:

 • Vi er et team på 3 sygeplejersker og 2 læger
 • Vi giver kræftbehandlinger til patienter med mammae, pancreas, colorectal og lungekræft fra hele Grønland
 • Vi giver biologiske behandlinger og transfusioner til medicinske patienter, hovedsageligt gigt og inflammatoriske tarmsygdomme.
 • Vi forbereder patienter til undersøgelser f.eks. CT KAG, lumbalpunktur, knoglemarvsbiopsi

 

Det Grønlandske Sundhedsvæsen – Bredde, udfordring og faglig stolthed
Det Grønlandske Sundhedsvæsen hører under Departementet for Sundhed, og er organiseret i 5 regioner og 4 områder på Dronning Ingrids Hospital, Landstandplejen, Det Grønlandske Patienthjem og sundhedsvæsenets Driftsområde.

 

Søger du faglige udfordringer, er du nysgerrig og kan du lide at arbejde bredt, så er et job i Det Grønlandske Sundhedsvæsen noget for dig.

Du kan læse mere om Det Grønlandske Sundhedsvæsen på www.gjob.gl

I Grønland er der rig mulighed for at leve et aktivt fritidsliv. Om sommeren er vandring, hvalsafari, jagt, fiskeri og sejlture oplagte aktiviteter. Vinteren byder på nordlys og masser af skiløb og hvis du bor nord for polarcirklen, kan du køre på hundeslæde. I de større byer findes der masser af kulturliv med sportsklubber, kunstudstillinger, koncerter, cafeer og restauranter. Du kan læse mere om den region jobbet er placeret i på www.peqqik.gl

 

Statsborgerskab
Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at ansættelsen er betinget af gyldig opholds- og arbejdstilladelse. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse.

 

Løn og ansættelse

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

 

Sygeplejerske: Ansættelsen er betinget af, at du kan fremvise gyldig grønlandsk autorisation (søg via www.nun.gl)

 

Bolig

Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere, og der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig.

 

Ansøgning

Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag skal sendes i PDF-format via www.Gjob.gl

 

Startdato: 1. august 2020

 

Ansøgningsfrist: 9. juli 2020

 

Ansættelsessamtaler afholdes løbende

 

Kontakt:

Information om stillingen kan indhentes ved oversygeplejerske Anne Birgitte Jensen på tlf. (+299) 34 4787 eller på e-mail: ABJ@PEQQIK.GL efter kl. 13 dansk tid.

 

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse på e-mail: PERSONALE@PEQQIK.GL

 

Se Det Grønlandske Sundhedsvæsens organisationsplan her:

Organisationsplan

Vi modtager kun ansøgninger i PDF-format.

 

Det Grønlandske Sundhedsvæsen er en røgfri arbejdsplads.

 

Ansøgningsfrist: 9. juli 2020