Hvem vil hjælpe os med at styre økonomien i Sundhedsregion Disko?

 

Kan du lide at have styr på økonomien, at sikre at datagrundlag er i orden, at sætte økonomiske mål og at følge op på disse, og hele tiden have et godt blik på hvordan udviklingen forløber i sundhedsregionen, så har vi jobbet til dig.

Dine ansvarsområder:

 • Udarbejdelse af budgetter og budgetopfølgning
 • Løbende lønopfølgning og fremmødekorrektion af sundhedsregionens ansatte
 • Løbende aktivitets- og produktionsopfølgning/registrering
 • Daglig sparring med regionsledelsen
 • Løbende sparring med den centrale økonomi- og planlægningsafdeling
 • Daglig bogføring af fakturaer, banker, kasser mv.

 

Lidt om dig:
Den rette person

 • Har en økonomisk, teoretisk baggrund
 • Har kendskab/erfaring med økonomi- og aktivitetsstyring
 • Kan koordinere opgaver i relation til budgetlægning og budgetkontrol
 • Har evne til at skabe overblik og strukturere opgaver
 • Er talstærk og kan arbejde med regneark
 • Kan arbejde både selvstændigt og samarbejde med andre i organisationen
 • Har lyst til udvikling

 

Hvem er vi:
I Sundhedsregion Disko består ledelsen af ledende regionslæge og ledende regionssygeplejerske.
Aasiaat ligger i Region Disko i Nordvestgrønland. I regionen ligger også 3 byer og 8 bygder. Sundhedsvæsnet består af sygehuset i Aasiaat, sundhedscentrene i Qasigiannguit og Qeqertarsuaq, sygeplejestationen i Kangaatsiaq og bygdesundhedsklinikker i bygderne. I Aasiaat by bor der ca. 3.000 indbyggere, og i hele regionen bor der ca. 6.800 indbyggere.

Vi tilbyder dig:

 • Et job du har mulighed for at præge
 • Et job med faglige og personlige udviklingsmuligheder
 • Et uformelt og godt miljø, hvor der tages ansvar for opgaver og kollegaer

 

Det Grønlandske Sundhedsvæsen – Bredde, udfordring og faglig stolthed
Det Grønlandske Sundhedsvæsen hører under Departementet for Sundhed, og er organiseret i 5 regioner og 4 områder på Dronning Ingrids Hospital, Landstandplejen, Det Grønlandske Patienthjem og sundhedsvæsenets Driftsområde.

 

Søger du faglige udfordringer, er du nysgerrig og kan du lide at arbejde bredt, så er et job i Det Grønlandske Sundhedsvæsen noget for dig.

Du kan læse mere om Det Grønlandske Sundhedsvæsen på www.gjob.gl

I Grønland er der rig mulighed for at leve et aktivt fritidsliv. Om sommeren er vandring, hvalsafari, jagt, fiskeri og sejlture oplagte aktiviteter. Vinteren byder på nordlys og masser af skiløb og hvis du bor nord for polarcirklen, kan du køre på hundeslæde. I de større byer findes der masser af kulturliv med sportsklubber, kunstudstillinger, koncerter, cafeer og restauranter. Du kan læse mere om den region jobbet er placeret i på
www.peqqik.gl

 

Statsborgerskab
Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at ansættelsen er betinget af gyldig opholds- og arbejdstilladelse. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse.

 

Løn og ansættelse

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

 

Bolig

Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere, og der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig.

 

Ansøgning

Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag skal sendes i PDF-format via www.Gjob.gl

 

Startdato: 1 august 2020

 

Ansøgningsfrist: 8 juli 2020

Ansættelsessamtaler afholdes løbende

 

Kontakt:

Information om stillingen kan indhentes ved Regionsledelsen, enten ledende regionslæge Niels Steen eller ledende regionssygeplejerske Suzanne Rasch, telefon: +299 89 22 11

 

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse på e-mail: PERSONALE@PEQQIK.GL

 

Se Det Grønlandske Sundhedsvæsens organisationsplan her:

Organisationsplan

Vi modtager kun ansøgninger i PDF-format.

 

Det Grønlandske Sundhedsvæsen er en røgfri arbejdsplads.

 

 

Ansøgningsfrist: 8. juli 2020