Kirurgisk område i Nuuk tilbyder 1-årig introdukstionsstilling i organkirurgi

Tør du tænke ud af boksen? Kom til Grønland og få en helt unik introduktionsstilling i organkirurgi!

Introduktionsstillingen er godkendt af uddannelsesudvalget i Region Syd.

 

Som Introduktionslæge vil du i det daglige arbejde være tilknyttet den parenchymkirurgiske afdeling og superviseret varetage stuegang, endoskopi og et bredt udsnit af elektive operationer.

 

Vi tilbyder:

  • har kendskab til grønlandske forhold (en fordel ikke et krav) en afdeling med god kollegial opbakning
  • gode muligheder for fastansættelse
  • uddannelse i kirurgiske procedurer
  • operationsrejser til kysten

 

Vi søger dig, der:

  • har gennemført dit KBH-forløb
  • har kendskab til grønlandske forhold (en fordel ikke et krav)
  • er interesseret i speciallægeuddannelsen og ønsker at udvikle og afprøve dine evner for fage
  • er i stand til at arbejde på en dynamisk arbejdsplads
  • er i stand til at træffe selvstændige, kvalificerede beslutninger

 

Om os

Kirurgisk område har 54 sengepladser fordelt ligeligt på parenchymkirurgisk og gynækologisk-obstetrisk afdeling, ortopædkirurgisk afdeling, hvor også øre-næse-hals patienter indlægges, 8 senge på dagafsnit samt 8 børnesenge til deling med medicinsk afdeling og 4 vugger.

Endvidere 85 senge på patienthotellet, der deles mellem hospitalets øvrige afdelinger og Dronning Ingrids Sundhedscenter, og hvor også udenbys patienter til undersøgelse og behandling indlægges (daghospital-funktion).

Afdelingen er normeret til 11 overlæger med 3 i hvert speciale og overlæge-konsulenter i otologi-specialet.

Der er en specialeansvarlig overlæge for hvert speciale, samt uddannelsesansvarlige overlæger. Endvidere er der 7 reservelæger.

Kirurgisk område har årligt ca. 5400 indlæggelser, 500 fødsler og der udføres omkring 2800 operationer.

I ambulatoriet er der årligt 11.500 konsultationer fordelt på reservelæger og speciallæger. Der foretages ambulante småindgreb samt diagnostiske undersøgelser såsom gastro-, kolo-, prokto- og cystoskopier, samt tryk-flow urodynamik og ultralyds-udredninger. Lægerne på afdelingen foretager konsultations-gastroskopi- og operationsrejser til kystens sundhedscentre, hvor der udføres indgreb i sammedagsregi og skopier, samt vurderes et stort antal patienter.

 

Vagterne er fælles for de 4 specialer, hvor der modtages et varieret spektrum af patienter indenfor alle fagområder

      

 

Det Grønlandske Sundhedsvæsen – Bredde, udfordring og faglig stolthed
Det Grønlandske Sundhedsvæsen hører under Departementet for Sundhed, og er organiseret i 5 regioner og 4 områder på Dronning Ingrids Hospital, Landstandplejen, Det Grønlandske Patienthjem og sundhedsvæsenets Driftsområde.

 

Søger du faglige udfordringer, er du nysgerrig og kan du lide at arbejde bredt, så er et job i Det Grønlandske Sundhedsvæsen noget for dig.

Du kan læse mere om Det Grønlandske Sundhedsvæsen på www.gjob.gl

I Grønland er der rig mulighed for at leve et aktivt fritidsliv. Om sommeren er vandring, hvalsafari, jagt, fiskeri og sejlture oplagte aktiviteter. Vinteren byder på nordlys og masser af skiløb og hvis du bor nord for polarcirklen, kan du køre på hundeslæde. I de større byer findes der masser af kulturliv med sportsklubber, kunstudstillinger, koncerter, cafeer og restauranter. Du kan læse mere om den region jobbet er placeret i på
www.peqqik.gl

 

Statsborgerskab
Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at ansættelsen er betinget af gyldig opholds- og arbejdstilladelse. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse.

 

Løn og ansættelse

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

 

Læge: Ansættelsen er betinget af, at du kan fremvise gyldig dansk autorisation og gennemført KBU uddannelse.

 

Bolig

Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere, og der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig.

 

Ansøgning

Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag skal sendes i PDF-format via www.Gjob.gl

 

Startdato: 01-10-2020.

 

Ansøgningsfrist:

Ansættelsessamtaler afholdes løbende.

 

Kontakt:

Information om stillingen kan indhentes ved overlæge Simon Bernth-Andersen,

tlf.nr. (+299) 56 46 74 eller på e-mail: SBEA@PEQQIK.GL

 

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse på e-mail: PERSONALE@PEQQIK.GL

 

Se Det Grønlandske Sundhedsvæsens organisationsplan her:

Organisationsplan

Vi modtager kun ansøgninger i PDF-format.

 

Det Grønlandske Sundhedsvæsen er en røgfri arbejdsplads.

 

Ansøgningsfrist: 1. september 2020