Sygeplejerske til medicinsk ambulatorie på Dronning Ingrids Hospital

Sygeplejerske til medicinsk ambulatorie, Dronning Ingrids Hospital

 

 

En fast stillinge som sygeplejerske 40 timer pr. uge, er ledig til besættelse 1 marts 2020 eller efter aftale.

 

Medicinsk Område ledes af en ledende overlæge og en ledende oversygeplejerske. Medicinsk område indbefatter, udover ambulatoriet, et dagafsnit og to sengeafsnit med i alt 32 pladser inklusiv et integreret børneafsnit med otte sengepladser. Desuden er der et intermediært afsnit med 6 medicinske pladser

 

Medicinsk ambulatorium inkl. børneambulatoriet og det onkologiske dagafsnit ledes af en koordinerende afdelingssygeplejerske. Medicinsk ambulatorie har 7 sygeplejersker ansat heraf 2 TB-sygeplejersker og 1 sygeplejerske til at dække børneambulatoriet.

 

Under medicinsk speciale hører en bred vifte af medicinske sygdomme, så som hjerte patienter, nyrepatienter, gigtpatienter, infektionsmedicinske patienter, patienter i AK behandling.

 

 

Vi tilbyder en attraktiv arbejdsplads:

En afdeling, hvor der sker en kontinuerlig udvikling indenfor et fagligt bredt spektrum

En afdeling med gode og dygtige kollegaer.

 

Vi søger en sygeplejerske der:

har bred erfaring indenfor det medicinske speciale

er åben og interesseret i tværfagligt samarbejde

kan arbejde selvstændigt og er interesseret i at medvirke til gode patientforløb

 

Statsborgerskab

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at ansættelsen er betinget af gyldig opholds- og arbejdstilladelse. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse.

 

Løn og ansættelse

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

 

Sygeplejerske: Ansættelsen er betinget af, at du kan fremvise gyldig grønlandsk autorisation (søg via www.nun.gl)

 

Bolig

Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere, og der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig.

 

Ansøgning

Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag skal sendes i PDF-format via www.gjob.dk

 

Ansøgningsfrist: 29. januar 2020

Ansættelsessamtaler afholdes løbende

 

Kontakt

Information om stillingen kan indhentes ved Koordinerende afdelingssygeplejerske Lena Òsk Ivarsdottir på tlf. (+299) 34 48 20 eller på e-mail: Leoi@PEQQIK.GL eller Oversygeplejerske Anne Birgitte Jensen på tlf. (299) 34 43 75 eller på e-mail abj@peqqik.gl

 

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse til personalekonsulent Kenni Birk Andreasen på tlf. +299 34 46 86 eller på e-mail: keba@PEQQIK.GL

 

Vi modtager kun ansøgninger i PDF-format.

 

 

 

Ansøgningsfrist: 29. januar 2020