Klinisk Sekretariat søger en Lægesekretær til kirurgisk område til Dronning Ingrids Hospital, Nuuk

 

En stilling som Lægesekretær, med primær funktion inden for kirurgisk område, er ledige til besættelse 1. august 2020 eller efter aftale.

 

Klinisk Sekretariat er fagligt en meget bred arbejdsplads, hvor vi arbejder med samtlige medicinske og kirurgiske specialer.

Klinisk Sekretariat er organisatorisk placeret som en del af Forløbskoordineringen på Dr. Ingrids Hospital og der er pt. ansat 6 kirurgiske lægesekretærer og 4 medicinske lægesekretærer samt 1-2 lægesekretærelever i afdelingen.

 

Vi leder efter en uddannet lægesekretær, der

  • Er fortrolig med at arbejde i EPJ, gerne kendskab til COSMIC indenfor kirurgisk område
  • Kan bevare roen, også når tingene går stærkt
  • Har et godt sprogøre og er hjemmevant på computer
  • Er stabil og nem at arbejde sammen med
  • Er fleksibel og omstillingsparat

 

Det er en fordel, hvis du er dobbeltsproget grønlandsk og dansk, men det er ikke en betingelse.

Gode danskkundskaber er et krav.

 

Din arbejdstid vil være 40 timer / uge fra kl. 8 – 16 mandag til fredag. Derudover vil der være vagtordninger ca. hver 6. – 8. uge på søn- og helligdage.

 

Vi kan tilbyde:

  • En spændende og udfordrende arbejdsplads med rig mulighed for udvikling
  • Dækning af mangeartede specialer
  • Dygtige kollegaer
  • Mulighed for at deltage i temadage og personalemøder i udvalg m.m.
  • En aktiv personaleforening, der arrangerer sejlture, sammenkomster m.v.

 

Statsborgerskab

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at ansættelsen er betinget af heygyldig opholds- og arbejdstilladelse. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse.

 

Løn og ansættelse

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

 

Bolig

Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere, og der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig.

 

Tiltrædelse: 1 august 2020

 

Ansøgning

Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag skal sendes i PDF-format via www.Gjob.gl

 

Ansøgningsfrist: 16 juli 2020

Ansættelsessamtaler afholdes løbende

 

Kontakt

Information om stillingen kan indhentes ved Leder af Klinisk Sekretariat Sofia Rossen på tlf. (+299) 344648 eller på e-mail: sros@PEQQIK.GL

 

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse på email: PERSONALE@PEQQIK.GL

 

Det Grønlandske Sundhedsvæsens organisationsplan:

https://www.peqqik.gl/Footerpages/Til-fagpersoner

Vi modtager kun ansøgninger i PDF-format.

 

Det Grønlandske Sundhedsvæsen er en røgfri arbejdsplads.

 

 

Ansøgningsfrist: 16. juli 2020