Sundhedsplejerske til Qaqortoq

Vores faste sundhedsplejerske søger en kollega fra midten af februar 2020 i Qaqortoq

 

Ønsker du kun et vikariat i første omgang, så vil vi gerne høre fra dig alligevel

 

Der er to sundhedsplejerske stillinger i regionen, begge med placering i regionsbyen. Regionsbyen er modtager af alle gravide til fødsel (cirka 110 fødsler/årligt samlet )

Regionen består af 3 byer, Qaqortoq, Narsaq samt Nanortalik. Som sundhedsplejerske, vil du have kontakt med børnene i Qaqortoq samt Nanortalik, hvorfor at du må påregne at der vil være rejser ind i mellem.

 

Fundamentet i sundhedsplejens arbejde er hjemmebesøg til småbørn, undersøgelser, sundhedssamtaler, sundhedsundervisning og vejledning til skolebørn, ind og udskolingsundersøgelser, konsulent funktion til børnedaginstitutioner og tværfagligt/tværsektorielt samarbejde omkring børn med særlige behov. Opgaver indenfor børnevaccinationsområdet samt forebyggelse af omsorgssvigt og forebyggelse af uønskede graviditeter er også inkluderet i arbejdet.

Sundhedsplejersken medvirker til at styrke den tidlige sygdomsforebyggende og sundhedsfremmende indsats, ’Tidlig indsats’ i Qaqortoq og dens bygder. Der vil i den forbindelse være et tæt samarbejde med de to jordemødre på regionssygehuset samt sengeafdelingen der, hvor du til tider, vil fungere som den rådgivende sundhedsperson, ved syge indlagte børn.

 

Du vil indgå i et tæt samarbejde med resten afdelingerne/ funktionerne på Regionssygehuset. Der er tilknyttet sekretærhjælp til sundhedsplejefunktionen.

 

Ønskede kvalifikationer:

at du er omstillingsvillig og kan lide at arbejde med komplekse opgaver

at du har nogle års erfaring, da arbejdet er ret selvstændigt.

At du er vant til at arbejde med skolebørn

 

Vi tilbyder:

-et spændende/udfordrende arbejde, der stiller krav til din faglighed

-mulighed for at arbejde med stor indflydelse på egen arbejdsdag

-et tæt samarbejde med resten af personalet på sygehuset, hvor sundhedsplejen har sit fællekontor

 

I regionen, som består af de 3 byer Qaqortoq, Nanortalik og Narsaq er der samlet ca.7000 indbyggere og det årlige fødselstal ligger på ca. 80.

Der er 6 tilhørende bygder til regionssygehuset, som også serviceres fra regionssygehuset.

Yderligere informationer omkring vores kommune, se under www.kujalleq.gl  

 

Statsborgerskab

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at ansættelsen er betinget af gyldig opholds- og arbejdstilladelse. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse.

 

Løn og ansættelse

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

 

REJSE OG BOLIGFORHOLD

Der vil til stillingen kunne anvises bolig, hvorfor betales efter gældende regler. Spørgsmål vedrørende boligen bedes stilet til arbejdsstedet til ledende regionssygeplejerske Inge Kolby Pedersen på mail ikc@peqqik.gl

 

Ansøgning

Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag skal sendes i PDF-format via www.Gjob.gl

 

Ansøgningsfrist: 5 februar 2020

Ansættelsessamtaler afholdes løbende

 

Kontakt

Yderligere information om stillingen kan indhentes ved henvendelse til  telefon +299 64 22 11 efter klokken 13 dansk tid eller til Ledende Regionssygeplejerske Inge Kolby Pedersen på mail ikc@peqqik.gl

 

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse til personalekonsulent Kenni Birk Andreasen på tlf. +299 34 46 86 eller på e-mail: KEBA@PEQQIK.GL

 

Vi modtager kun ansøgninger i PDF-format.

 

 

Ansøgningsfrist: 5. februar 2020