Medicinsk Område på DIH i Nuuk søger afdelingssygeplejerske til ambulatorie og dagafsnit

 

Da vores afdelingssygeplejerske desværre har opsagt sin stilling, søger vi en ny leder til at efterfølge hende fra 1 august 2020 eller efter aftale.

 

Afdelingssygeplejersken er leder for medicinsk ambulatorie bestående af 7 sygeplejersker, heraf en til børneamb. og to TB-sygeplejersker. Derudover er afdelingssygeplejersken leder for Medicinsk/Onkologisk dagafsnit med 3 sygeplejersker.

 

I Medicinsk ambulatorie ses patienter fra Nuuk og Kysten, i Medicinsk dagafsnit behandles dels borgere fra Nuuk, men også visse patienter fra Kysten.

 

 

Vi søger en afdelingssygeplejerske der

 • Har videreuddannelse på diplom eller masterniveau
 • Har bred erfaring indenfor det medicinske speciale
 • Har interesse for administrative og ledelsesmæssige opgaver
 • Er engageret og god til at fastholde og implementere nye tiltag
 • Kan formidle et åbent og ligeværdigt tværfagligt samarbejde
 • Kan sikre personlig og faglig udvikling af personalet
 • Har pragmatisk holdning til hverdagen og kan bevare roen og overblikket i pressede situationer
 • Har sund og god humor samt besidder stor tålmodighed
 • Har lyst til at være med til at skabe noget nyt

 

 

Vi kan tilbyde

 • En stilling med mange opgaver og udfordringer
 • God introduktion til et bredt fagligt spektrum
 • En afdeling hvor der forventes en kontinuerlig udvikling i opgavernes art og omfang
 • Mulighed for faglig og personlig udvikling
 • Kan sikre personlig og faglig udvikling af personalet
 • Et tæt samarbejde med de øvrige ledere i Medicinsk Afdeling
 • Medlemskab af en aktiv personaleforening

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvem er vi?

Dronning Ingrids Hospital er landssygehus for Grønland og regionssygehus for region Sermersooq. Der er 108 senge plus patienthotel med 70 senge. Det er et moderne og veludstyret hospital med et højt fagligt niveau, gode kolleger og omgivelser, der næppe kan være smukkere. Hospitalet har fire ”skærende” specialer; kirurgi, gynækologi/obstetrik, ortopædkirurgi, otologi, en medicinsk afdeling med et meget bredt sygdomspanorama, dertil kommer pædiatrisk afsnit, en psykiatrisk afdeling og rejsende specialister inden for andre specialer.

Medicinsk Afdeling råder over i alt 32 sengepladser og et Intermediært afsnit på 6 sengepladser, foruden dagafsnit, ambulatorium.
Området ledes af en ledende overlæge, en ledende oversygeplejerske og 2 afdelingssygeplejersker – og i dette team vil den en koordinerende afdelingssygeplejerske også indgå. Du skal være indstillet på at indgå i et tæt dagligt samarbejde omkring patientforløb med afdelingssygeplejerskerne og personalet i sengeafsnit og Patienthotel.

Du kan læse mere om organiseringen af Det Grønlandske Sundhedsvæsen på www.gjob.gl, hvor du også kan læse om nogle af de tidligere ansattes erfaring med at flytte og arbejde i Grønland.

 

Statsborgerskab

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at ansættelsen er betinget af gyldig opholds- og arbejdstilladelse. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse.

 

Løn og ansættelse

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

 

Læge/Tandlæge: Ansættelsen er betinget af, at du kan fremvise gyldig dansk autorisation.

Sygeplejerske: Ansættelsen er betinget af, at du kan fremvise gyldig grønlandsk autorisation (søg via www.nun.gl)

 

Bolig

Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere, og der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig.

 

Ansøgning

Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag skal sendes i PDF-format via www.Gjob.gl

 

Ansøgningsfrist: 21 juni 2020

Ansættelsessamtaler afholdes løbende

 

Kontakt

Information om stillingen kan indhentes ved Ledende Oversygeplejerske Anne Birgitte Jensen på telefon +299 34 47 87 (efter kl. 13 dansk tid), eller e-mail: abj@peqqik.gl

 

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse på email: PERSONALE@PEQQIK.GL

Vi modtager kun ansøgninger i PDF-format.

 

Det Grønlandske Sundhedsvæsen er en røgfri arbejdsplads.

 

Ansøgningsfrist: 21. juni 2020