Dobbeltsproget Sundhedsassistent til Kangerlussuaq

 

Vi søger netop nu en dobbeltsproget sundhedsassistent til en fast stilling i Kangerlussuaq sygeplejestation med ansættelse hurtigst muligt.

Kangerlussuaq sygeplejestationen er normeret til 2 sygeplejersker og 1 sundhedsassistent.

Der er 2 faste sygeplejersker på nuværende tidspunkt og vi mangler kun dig som sundhedsassistent for at fuldende holdet.

Der er ingen læge på stedet, men der kommer læge ca. 6 gange om året til konsultation.

Arbejdet på sygeplejestationen er alsidigt og udfordrende da vi yder service til alle aldersgruppe indenfor akut, sundhedsfremmende og forebyggende sygepleje.

Vi tilbyder en måneds oplæring i klinikken.

 

Jobbet/arbejdsopgaver på sygeplejestationen

 • Visitering af patienter til konsultation
 • Akutte opgaver/skadestue sygepleje
 • Almen sygepleje f.eks. sårpleje og patienter der har gennemgået operation
 • Laboratorieopgaver
 • Kontroller af fødende perinatalt, samt opfølgning post partum
 • Spædbørns/børn/unge kontroller - herunder vaccinationer
 • Medicindosering
 • Sundhedsfremmende og forebyggende arbejde
 • Tværfaglige forebyggelsesmøder med kommunen
 • Vandprøver
 • Tilkaldevagt hver 3. weekend samt 2 hverdage i uger med weekendfri

 

Kvalifikationer

 • Dobbeltsproget sundhedsassistent foretrækkes, da man også skal tolke for ikke grønlandsk personale
 • Gerne bred klinisk erfaring, samt erfaring indenfor det akutte område.
 • En solid faglig baggrund
 • Udviser ansvarsfølelse
 • Skal kunne arbejde selvstændigt, også i akutte situationer
 • Stabil medarbejder
 • Kendskab til IT

 

Hvem er vi?

Sygeplejestationen er for Kangerlussuaqs borgere som er på ca. 520 indbyggere. Kangerlussuaq er også en transit lufthavn og skibshavn til flere tusinde rejsende passager og kan modtager akutte patienter fra dem.

Sygeplejestationen er åben i hverdage fra kl. 8.00-16.00 og er lukket i weekenderne og helligdage. Ved akut behov efter kl. 16.00 og i weekender og helligdage ringer borgerne til regionssygehus i Sisimiut og hvis der er behov for kontakt, kontaktes én af personale i sygeplejestationen, som har tilkaldevagt.

  

 

Statsborgerskab

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at ansættelsen er betinget af gyldig opholds- og arbejdstilladelse. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse.

 

Løn og ansættelse

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

 

Læge/Tandlæge: Ansættelsen er betinget af, at du kan fremvise gyldig dansk autorisation.

Sygeplejerske: Ansættelsen er betinget af, at du kan fremvise gyldig grønlandsk autorisation (søg via www.nun.gl)

 

Bolig

Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere, og der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig.

 

Ansøgning

Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag skal sendes i PDF-format via www.Gjob.gl

 

Ansøgningsfrist: 8 juni 2020

Ansættelsessamtaler afholdes løbende

 

Kontakt

Information om stillingen kan indhentes ved ledende regionssygeplejerske Nukánguak Olsen på tlf.: +299 86 88 67 eller på e-mail: NUOL@PEQQIK.GL

 

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse på email: PERSONALE@PEQQIK.GL

Vi modtager kun ansøgninger i PDF-format.

 

Det Grønlandske Sundhedsvæsen er en røgfri arbejdsplads.

 

Ansøgningsfrist: 8. juni 2020