Lægesekretær til Sundhedscenter Narsaq

 

Vikariat 4 mdr. i perioden 1. juli 2020 til 31. oktober 2020. Vi tilbyder en spændende arbejdsplads med alsidige og udfordrende arbejdsopgaver, hvor du ofte er i kontakt med både patienter og sundhedsfagligt personale. Din base bliver i Narsaq og vi søger dig der kan starte 1 juli 2020.

 

Som lægesekretær refererer du organisatorisk til afdelingssygeplejersken i Narsaq og fagligt til den ledende regionslæge i Qaqortoq.  

Du assisterer lægen, står til rådighed for denne og bidrager til det gode patientforløb.

 

Af konkrete opgaver, kan nævnes:

 1. Journalskrivning
 2. Udarbejdelse af statistik ud fra tiltag i klinikken
 3. Indberetninger til Landspatientregistreret og til Landslægeembedet
 4. Arrangere bygdeture og specialistbesøg i samarbejde med den ledende regionslæge
 5. Højt informationsniveau til hele huset
 6. Tolkefunktion
 7. Arkivering, superbruger i EPJ og nøgleperson for elektronisk udstyr
 8. Billet tilpasning og billet udlevering til patienter

Derudover vil opgaverne blandt andre være

 1. At modtage sygemeldinger
 2. Planlægge ferie med forløbskoordinatoren
 3. Vurdere behovet for eventuelt overarbejde
 4. Aktivt at deltage i og med udvikling af Det Grønlandske Sundhedsvæsen
 5. Løbende sikre sig, at du er informeret om de personaleadministrative politikker og retningslinjer
 6. Medunderskriver ved personalets rejseregnskab
 7. Opgaver i forbindelse med ansættelse af nyt personale

 

Du kan se frem til at blive del af et team af dygtige, fleksible og humørfyldte kollegaer, hvor vi hjælper hinanden på tværs af faggrupper. Det skaber et godt arbejdsmiljø og kollegaskab!  Ved din tiltrædelse sikrer vi naturligvis en grundig introduktion.

 

Du er dobbeltsproget og har flair for IT

 1. Vi søger dig som er dobbeltsproget grønlandsk/dansk, da du må forvente at fungere som tolk
 2. Det er væsentligt at du arbejder hjemmevant på en computer, og gerne har erfaring med elektronisk patientjournal (EPJ) og herunder COSMIC
 3. Du arbejder med stor ro og overblik - også når tingene går stærkt
 4. Af person er du glad, stabil og har gode samarbejdsevner 

 

Sydgrønland

I Sydgrønland vil du opleve lodrette fjeldvægge og være tæt på uendelige fjorde, hvilket giver rig mulighed for sejlads og fiskeri. Om sommeren kommer drivisen fra Østgrønland tæt på byen, hvilket skaber et smukt landskab foran dit hjem. Her kan en storslået natur opleves både på havet, men også på vandreture i fjeldene eller ind i kystens skærgårde. Er du til langrendsski, så er der gode muligheder for dette om vinteren og foråret.

 

Tiltrædelse: 1 juli 2020 eller efter aftale

 

Statsborgerskab

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at ansættelsen er betinget af gyldig opholds- og arbejdstilladelse. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse.

 

Løn og ansættelse

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

 

Bolig

Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere, og der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig.

 

Ansøgning

Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag skal sendes i PDF-format via www.Gjob.gl

 

Ansøgningsfrist:

Ansættelsessamtaler afholdes løbende

 

Kontakt

Information om stillingen kan indhentes ved ledende regionslæge Efa Olsen på tlf. (+299) 64 76 51 eller på e-mail: EFAO@PEQQIK.GL

 

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse på email: PERSONALE@PEQQIK.GL

Vi modtager kun ansøgninger i PDF-format.

 

Det Grønlandske Sundhedsvæsen er en røgfri arbejdsplads.

 

 

Ansøgningsfrist: 3. juni 2020