Sundhedsfaglig Patientkoordinator til Patient- og Rejsekoordineringen, DIH, Nuuk

 

Tiltrædelse 1 juli 2020 eller efter aftale – fuldtidsstilling.

I Afd. for Patientkoordinering vil du i samarbejde med de visiterende overlæger få medansvar for indkaldelse af patienter samt planlægning og koordinering af daglige behandlingsforløb, projekter, og specialister. Det er din opgave at sikre at arbejdsgange, arbejdstilrettelæggelse og ressourceforbruget planlægges, koordineres og styres effektivt indenfor primært medicinske område.  

Vi har fokus på at sikre effektiv og professionel koordinerede patientforløb, og måske er du vores nye kollega.

Vi forventer at du:

 • Har en sundhedsfaglig uddannelse
 • Er fagligt velfunderet, gerne indenfor medicinsk område
 • Har interesse indenfor det administrative felt, herunder tilrettelæggelse af undersøgelser og behandlingsforløb, administration af henvisninger og indkaldelse af patienter
 • Har indsigt i geografiske forhold og infrastruktur, der influerer på patientforløbene
 • Har indsigt i Det Grønlandske Sundhedsvæsenet
 • Har lyst til at gøre en forskel og brænder for at sikre patienterne professionelle forløb  
 • Har flair for IT, herunder vores elektroniske patientjournal COSMIC
 • Har det godt med at have en central rolle i en organisation, med bred tværfaglige samarbejdspartnere
 • Er omstillingsparat, detaljeorienteret med et skarpt blik på helheden, handlekraftig, og med gode samarbejdsevner.
 • Gerne dobbeltsproget, grønlandsk/dansk

Afdelingen består af 6 patientkoordinatorer, 5 rejsekoordinatorer, 1 masterplans koordinator og en afdelingsleder.

Afdelingens arbejdsopgaver består bl.a. af:

 • Indkaldelse af primært af medicinske patienter, samt planlægning af hele behandlingsforløbet af disse
 • Indkaldelse af patienter fra kysten og Nuuk
 • Indkaldelse af patienter til snarlig undersøgelse/behandling, samt ventelisteafvikling
 • Indkaldelse af patienter til projekter, dvs. fokuserede forløb med et specifikt speciale.

Vi tilbyder:

 • En afdeling i rivende udvikling, hvor du har mulighed for at have stor medindflydelse
 • Dagarbejde (kl. 8:00-16:00)
 • Selvstændigt arbejde i et energisk og friskt team
 • Engagerede og kompetente kollegaer

 

Statsborgerskab

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at ansættelsen er betinget af gyldig opholds- og arbejdstilladelse. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse.

 

Løn og ansættelse

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

 

Sygeplejerske: Ansættelsen er betinget af, at du kan fremvise gyldig grønlandsk autorisation (søg via www.nun.gl)

 

Bolig

Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere, og der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig.

 

Ansøgning

Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag skal sendes i PDF-format via www.Gjob.gl

 

Ansøgningsfrist: 1 juni 2020

Ansættelsessamtaler afholdes løbende

 

Kontakt

Information om stillingen kan indhentes ved Dorthe Møller, Afdelingsleder for Kirurgisk Patient- og Rejsekoordineringen på e-mail domj@peqqik.gl  

 

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse på email: PERSONALE@PEQQIK.GL

Vi modtager kun ansøgninger i PDF-format.

 

Det Grønlandske Sundhedsvæsen er en røgfri arbejdsplads.

 

Ansøgningsfrist: 1. juni 2020