Sygeplejersker til Parenkymkirurgisk Afdeling, DIH, Nuuk

 

Spændende afdeling søger nye kollegaer fra 1 juni 2020 eller snarest muligt.

Afdeling K2 består af 18 sengepladser, hvor vi fortrinsvis beskæftiger os med parenkymkirurgi og urologi. Vi modtager patienter fra hele Grønland af elektiv og akut karakter. Derudover har vi patienter til udredning og operation samt evakueringer.

Vi har stort fokus på palliationspatienter. Vi ønsker, at optimere palliative plejetilbud for de terminale og plejekrævende patienter. Vi søger derfor kollegaer, som også brænder for at være med til at starte noget nyt op!

Afdelingen har eget stomi-ambulatorium, som servicerer borgere i Nuuk.

I forbindelse med CoV-19 beredskabet, skal vi foreløbig til udgangen af 2020 udvide med 4 gynækologiske/mammae kirurgiske pladser, vi har derfor brug for nye kræfter til at være en del af vores team.

I afdelingen er humøret højt, og der er stor fokus på et godt arbejdsmiljø, og hvor der er plads til forskelligheder.

Stillingerne er på 40 timer ugentligt eller efter aftale og ønske. Der er mulighed for at være medplanlægger af egen arbejdsplan, og der arbejdes som udgangspunkt hver 2. weekend med skiftende vagter.

 

Vi tilbyder:

 • God introduktion på 2-4 uger eller efter behov, hvor alle vagttyper bliver gennemgået
 • Mange funktioner, hvor dine kompetencer kommer i spil under dit ansvar
 • En bred vifte af patientgrupper indenfor det kirurgiske speciale
 • Hjertevarme kollegaer, som hjælper og støtter hinanden
 • Godt arbejdsmiljø, hvor der arbejdes aktivt på samarbejde på tværs af faggrænser
 • Kurser samt muligheder for efter - og videreuddannelser for fastansatte

 

Vi søger sygeplejersker:

 • Der har erfaring og/eller er nyuddannede
 • Der ønsker at yde en individuel og professionel sygepleje med udgangspunkt i patienten og dennes pårørende
 • Der har gode kommunikative færdigheder og lyst til at udvikle sygeplejen
 • Der har gode samarbejdsevner – på tværs af faggrænser og afdelinger
 • Der kan prioritere sygepleje og have mange bolde i luften
 • Der kan rumme en uforudsigelig hverdag, hvor akut- og elektiv sygepleje går hånd i hanke
 • Vi forventer, at du vil være en aktiv medspiller i det gode arbejdsmiljø, og har et stabilt fremmøde og er indforstået med, at arbejde i blandede vagttyper og med weekendvagt hver anden weekend.

 

Kirurgisk Område i DIH består samlet set af fem afdelinger: Ortopædkirurgisk/K1, Parenkymkirurgisk/K2, Gynækologisk/K3, Fødegang og Ambulatorium.
Området ledes af fastansat oversygeplejerske og ledende overlæge.

Læs mere om DIH på sundhedsportalen www.peqqik.gl

 

Nuuk:

Her finder du både storby og natur samlet ét sted. Her er mange spisemuligheder, svømmehal, biograf, skilift og andre kulturelle oplevelser, ligesom du hurtigt er ude i fjeldet eller inde i fjorden. Om vinteren er nordlys en del af din hverdag, ligesom du også kan stå på bl.a. langrend, alpin ski og mere. Om sommeren er dagene lange og fritiden kan bruges på at vandre, spotte rensdyr, eller du kan sejle ind i fjorden og fiske, og se sæler og hvaler. 

 

Du kan læse mere om ansættelse i Det Grønlandske Sundhedsvæsen på www.gjob.dk, hvor du også kan læse om andres erfaringer med at bo i Grønland.

 

Statsborgerskab

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at ansættelsen er betinget af gyldig opholds- og arbejdstilladelse. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse.

 

Løn og ansættelse

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

 

Læge/Tandlæge: Ansættelsen er betinget af, at du kan fremvise gyldig dansk autorisation.

Sygeplejerske: Ansættelsen er betinget af, at du kan fremvise gyldig grønlandsk autorisation (søg via www.nun.gl)

 

Bolig

Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere, og der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig.

 

Ansøgning

Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag skal sendes i PDF-format via www.Gjob.gl

 

Ansøgningsfrist: 1 juni 2020

Ansættelsessamtaler afholdes løbende

Send os også gerne en ansøgning, hvis du er interesseret i et vikariat.

 

Kontakt

Information om stillingen kan indhentes ved konstitueret afdelingssygeplejerske Paninnguaq W. Lyberth Panl@peqqik.gl eller på tlf.: +299 344868 

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse på email: PERSONALE@PEQQIK.GL

Vi modtager kun ansøgninger i PDF-format.

 

Det Grønlandske Sundhedsvæsen er en røgfri arbejdsplads.

Ansøgningsfrist: 1. juni 2020