Afdelingssygeplejerske søges til Nanortalik

Afdelingssygeplejerske søges til Nanortalik med start pr 1. august 2020.

 

Afdelingssygeplejersken varetager den daglige ledelse på sundhedscenteret, planlægning, tilrettelæggelse samt udførelse af sygeplejen.

Personalegruppen består af 1 læge, 3 sygepl. Inkl. Afdelingssygeplejersken, 5 sundhedsassistenter, 2 portører, 1 kontorass,  1 lægesekretær samt 3 personaler ansat i de tilhørende bygder, udover vaskeri og afdelingsmedhjælperne.

Sundhedscenterets opgaver består primært af konsultation af byens og dens bygds borgere. Sygeplejerskerne på sundhedscenteret arbejder i dagvagter og har tilkaldevagter efter endt dagarbejde. Du vil komme til at arbejde i klinikken kombineret med ledelses delen.

 

Afdelingssygeplejersken indgår i et ledelsesforum i regionen og der holdes jævnlig møder via Skype. Dog vil du under introduktionsperioden, starte på regionssygehuset i Qaqortoq.

 

Sundhedscenteret har plads til 10 patienter. Der er 3 tilhørende bygder til Nanortalik by, inklusive bygderne er indbyggerantallet på ca. 1200 personer, hvoraf de cirka 1000 er bosiddende i selve byen.

 

At være ansat både som leder og som sygeplejerske på et sundhedscenter, bevirker et spændende arbejdsfelt og et par års klinisk erfaring før ansættelse vil være en klar fordel. Du vil have et tæt samarbejde med regionsledelsen, som kommer på besøg i perioder.

 

Har du lyst til det alsidige arbejde mellem klinik og det administrative, er det her, du skal søge.

Ønskede kvalifikationer:

 

  • Erfaring med ledelse, nødvendigt
  • Fleksibel og omstillingsparat
  • Humor og rummelighed

 

Vi kan tilbyde:

  • Arbejde med ledelse i en anden kulturel kontekst
  • En dejligt lille arbejdsplads, hvor man hjælper hinanden
  • Klinisk arbejde, der omhandler hele patienten

 

Statsborgerskab

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at ansættelsen er betinget af gyldig opholds- og arbejdstilladelse. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse.

 

Løn og ansættelse

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

 

Sygeplejerske: Ansættelsen er betinget af, at du kan fremvise gyldig grønlandsk autorisation (via www.nun.gl)

 

Bolig

Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere, og der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig.

 

Ansøgning

Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag skal sendes i PDF-format gennem www.gjob.dk

 

Ansøgningsfrist: 1. juni 2020

Ansættelsessamtaler afholdes løbende

 

Kontakt

Information om stillingen kan indhentes ved Inge Kolby Pedersen på telefon 00299 64 76 31 alternativt via mail; ikc@peqqik.gl

 

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse til på e-mail: personale@PEQQIK.GL

 

Vi modtager kun ansøgninger i PDF-format.

 

 

 

 

Ansøgningsfrist: 1. juni 2020