Dygtige engagerede sygeplejersker til medicinsk sengeafsnit

Dygtige, engagerede sygeplejersker søges til medicinsk sengeafsnit, M1/M2 i et længerevarende vikariat eller fastansættelse

 

Vi søger sygeplejersker der har mod på en længere ansættelse i det grønlandske sundhedsvæsen. Vi foretrækker fastansættelser, men vi er også imødekomne for vikariater af minimum seks måneders varighed. Vi kan tilbyde ansættelse fra 1. april og 1. maj 2020 eller efter aftale.

Medicinsk afdeling på Dronning Ingrids Hospital har to sengeafsnit, M1 og M2, der modtager medicinske patienter fra hele Grønland. Vi modtager patienter til udredning og diagnosticering, til pleje og behandling samt rehabilitering og palliativ pleje. Begge afsnit modtager både akutte og planlagte patienter.

M1 har 16 sengepladser og er normeret til 13 sygeplejersker og 7 sundhedsassistenter, med subspecialer inden for infektionsmedicin, onkologi og medicinsk gastroenterologi.

M2 har 16 sengepladser og er normeret til 13 sygeplejersker og 7 sundhedsassistenter, med subspecialer inden for nefrologi og pædiatri.   

 

 Vi tilbyder

Løbende introduktion til et bredt medicinsk speciale.

At være medspiller i et team; med andre faggrupper og i plejen omkring den enkelte patient.

Tid til patienterne og en helhedsorienteret sygepleje.

Fokus på den motiverende kommunikation og patienten i centrum.

Fælles tværfaglige tavlemøder, godt kollegaskab og ”ryk en balle, der er plads til alle” attitude.

Et afsnit med stor fokus på et godt læringsmiljø ved erfaringsudveksling, sparring og læring i dagligdagen.  

 

Vi forventer, at du

Er en engageret og deltagende teamspiller

Brænder for sygeplejen med et fagligt og personligt engagement

Forholder sig positivt undrende til hverdagens udfordringer

Tager et medansvar for kvalitetssikring og sygeplejefaglig udvikling

Trives i et vekslende arbejdstempo og formår at holde hovedet kold i travle arbejdssituationer

 

Hvem er vi?

Dronning Ingrids Hospital er landshospital for Grønland og regionssygehus for Region Sermersooq. Der er 108 senge plus patienthotel med 70 senge. Det er et moderne og veludstyret hospital med et højt fagligt niveau, gode kolleger og omgivelser, der næppe kan være smukkere. Medicinsk Afdeling råder over i alt 32 sengepladser heraf et integreret børneafsnit med 8 pladser, foruden dagafsnit og ambulatorium. Herudover hører Centrallaboratoriet, Røntgen afdelingen og Terapiafdelingen også under medicinsk område.

Området ledes af en ledende overlæge, en ledende oversygeplejerske og seks afdelingsledere. 

Du kan læse mere om organiseringen af Det Grønlandske Sundhedsvæsen på www.gjob.gl, hvor du også kan læse om nogle af de tidligere ansattes erfaring med at flytte og arbejde i Grønland.

 

Jagt, sejlture, vandring og skisport i din fritid

Her har du mulighed for, at opleve en unik kultur og en enestående natur. Her er storslåede naturoplevelser og sjældne muligheder for sejlture, fiskeri, fjeldvandring og skisport. Ligeledes finder du tidssvarende indkøbscentre og specialforretninger, en flot svømmehal, museer og idrætshaller samt et moderne kulturhus med musikarrangementer, teater og biograf.

 

Statsborgerskab

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at ansættelsen er betinget af gyldig opholds- og arbejdstilladelse. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse.

 

Løn og ansættelse

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

 

Sygeplejerske: Ansættelsen er betinget af, at du kan fremvise gyldig grønlandsk autorisation (søg via www.nun.gl)

 

Bolig

Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere, og der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig.

 

Ansøgning

Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag skal sendes i PDF-format via gjob.dk

 

Ansøgningsfrist: 27. januar 2020

Ansættelsessamtaler afholdes løbende

 

Kontakt

Information om stillingen kan indhentes ved afdelingssygeplejerske  i M1 Janni Fuglsang Petersen på telefon +299 34 48 22 (efter kl. 13 dansk tid) eller på e-mail: jafp@peqqik.gl, eller  Afd. Sygeplejerske i M2  Lotte Steffensen  på telefon 344821 ( efter klokken 13.00 dansk tid) eller på e-mail lott@peqqik.gl.

 

Vi modtager kun ansøgninger i PDF-format.

 

 

 

 

Ansøgningsfrist: 27. januar 2020