HR Peqqik

STYRELSEN FOR SUNDHED OG FOREBYGGELSE

HR PEQQIK

Postboks 1230, 3900 Nuuk. Tlf.: 34 46 88 Fax: 31 32 77 E-mail: PERSONALE@PEQQIK.GL

 

HR Peqqik er en stabsfunktion under Sundhedsledelsen i Styrelsen for Sundhed og Forebyggelse. HR Peqqik består af Personaleadministrationen, Enhed for Læring & Udvikling samt Rekruttering.
Praktisk har HR Peqqik kontor flere steder, da Styrelsen ikke har den fornødne plads ét sted.


Personaleadministrationen
servicerer i form af udarbejdelse af ansættelsesbreve til alle ansatte indenfor sundhedsvæsenet, dvs. både læger, jordemødre, sygeplejersker, elektrikere og kontorpersonale.
Personaleadministrationen har 10 ansatte; her en kontorchef der skal sørge for den daglige drift af afdelingen, 2 kontorfuldmægtige i journal der tager imod al indkommen post, kontering af alle regninger, booking af alle rejseplaner til alle ansatte samt boligbestillinger. Yderligere 7 konsulenter der sørger for overenskomsttolkninger, udfærdigelse af ansættelsesbreve samt løbende kontakt med alle ansatte vedr. ansættelsesforhold.

Personaleadministrationen sørger sammen med regionerne og områderne på Dronning Ingrids Hospital (DIH), at der er læger og sygeplejersker året rundt på alle sygehuse og afdelinger.

Rekrutteringsenheden sørger dagligt for at slå annoncer op på jobportaler, eksempelvis www.jobnet.dk eller www.sundhedsjob.dk. Herudover tager rekrutteringsenheden sig af hvervemesser i Danmark og reklamerer for arbejde i Det grønlandske Sundhedsvæsen.

Enhed for Læring og Udvikling har til formål at fremme rekruttering og fastholdelse af sundhedsvæsenets ansatte, fremme faglig og personlig udvikling samt sørge for kontinuerlig kompetenceudvikling i sundhedsvæsenet. Enhed for Læring og Udvikling har 2 ansatte; Leder for enheden og 1 Udviklingskonsulent.

Information fra Enhed for Læring & Udvikling på www.peqqik.gl kan ses her.

Aktivitetsoversigt (kursuskalenderen) fra Enhed for Læring & Udvikling kan ses her.Bjarke Fog
HR Chef

BJFO@PEQQIK.GL – (+299) 34 48 97

 

Lise Egede – Kontorchef i Personale- administrationen

http://testgjob.peqqik.gl/portals/0/Billeder/HR%20Peqqik/Lise%20Egede.png?ver=2016-07-14-131529-193

LGD@PEQQIK.GL – (+299) 34 46 87

Har været ansat i afdelingen siden 2000.

Else-Marie Grønvold
Leder for Enhed for Læring & Udvikling

EMG@PEQQIK.GL – (+299) 34 99 62

Har været ansat i afdelingen siden 2004.

Aqqaluk Jørgensen
Personalekonsulent

http://testgjob.peqqik.gl/portals/0/Billeder/HR%20Peqqik/Aqqaluk%20J%C3%B8rgensen.png?ver=2016-07-14-131527-210

AQQJ@PEQQIK.GL – (+299) 34 42 14

Har været ansat i afdelingen siden 2001.

 

Gitte Johnsen Lynge
Personalekonsulent

http://testgjob.peqqik.gl/portals/0/Billeder/HR%20Peqqik/Aqqaluk%20J%C3%B8rgensen.png?ver=2016-07-14-131527-210

GIJO@PEQQIK.GL – (+299) 34 42 15

Har været ansat i afdelingen siden 2002.

Erik Egede
Personalekonsulent

http://testgjob.peqqik.gl/portals/0/Billeder/HR%20Peqqik/Aqqaluk%20J%C3%B8rgensen.png?ver=2016-07-14-131527-210

ERG@PEQQIK.GL – (+299) 34 46 81

Har været ansat i afdelingen siden 2005.

Jeanette Lundbæk Bjørnestad
Personalekonsulent


JELB@PEQQIK.GL – (+299) 34 43 82

Har været ansat i Styrelsen siden 2015 og i afdelingen siden 2017.

Helene Møller
Kontorfuldmægtig

http://testgjob.peqqik.gl/portals/0/Billeder/HR%20Peqqik/Aqqaluk%20J%C3%B8rgensen.png?ver=2016-07-14-131527-210

HEMO@PEQQIK.GL – (+299) 34 43 84

Har været ansat i afdelingen siden 2007.

K'âralît (Karoline) Lundblad
Kontorfuldmægtig

http://testgjob.peqqik.gl/portals/0/Billeder/HR%20Peqqik/Aqqaluk%20J%C3%B8rgensen.png?ver=2016-07-14-131527-210

KLUN@PEQQIK.GL – (+299) 34 46 88

Har været ansat i afdelingen siden 2012.

Marie Louise Chemnitz Egede
HR Konsulent

http://testgjob.peqqik.gl/portals/0/Billeder/HR%20Peqqik/Aqqaluk%20J%C3%B8rgensen.png?ver=2016-07-14-131527-210

MLCE@PEQQIK.GL – (+299) 34 43 85

Har været ansat i afdelingen siden 2010.

Inga Olsen
HR Konsulent

INGO@PEQQIK.GL – (+299) 34 46 86

Har været ansat i afdelingen siden 2015.

Susanne Rasmussen
Udviklingskonsulent

SURA@PEQQIK.GL – (+299) 34 99 70

Har været ansat i afdelingen siden 2016.

Mia Lemke
Sundhedsfaglig rekrutteringskonsulent

MIMK@PEQQIK.GL – (+45) 52 24 59 96

Har været ansat i afdelingen siden 2016.

Daniel Rausner
Personalekonsulent

DANR@PEQQIK.GL – (+299) 34 43 81

Er ansat som barselsvikar i afdelingen 2017/2018.